www.share4.tw|只為分享

主 頁 > 祝福語 > 日常祝福語 >

中國5月份有哪些節日?

【2015年5月份節假日】
 5月1日 國際勞動節 1889
  國際示威遊行日
 5月3日 世界哮喘日
 5月4日 中國青年節 1939
  五四運動紀念日 1919
  科技傳播日
 5月5日 全國碘缺乏病防治日 1994
 5月8日 世界紅十字日 1948
  世界微笑日
 5月12日 國際護士節 1912
 5月15日 國際傢庭(咨詢)日 1994
 5月17日 世界電信日 1969
 5月18日 國際博物館日
 5月20日 全國母乳喂養宣傳日 1990
  中國學生營養日 1990
 5月26日 世界向人體條件挑戰日 1993
 5月30日 五卅反對帝國主義運動紀念日 1925
 5月31日 世界無煙日 1988
 5月第二個星期日 母親節 1914
  救助貧困母親日 1997
 5月第三個星期二 國際牛奶日 1961
 5月第三個星期日 全國助殘日 1990
 p.s:端午節在每年農歷的五月初五,今年是在陽歷的6月20日。